• (61) 226 13 40
10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów

10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów (Wielkopolska Wschodnia)

Działanie ‘10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi’ to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na badania i rozwój w firmach z Wielkopolski Wschodniej.

10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki) lub ich konsorcjów z jednostkami badawczymi.

10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów – na co?

Na kompleksowe projekty skupiające się na opracowywaniu innowacji (B+R).

W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na następujące moduły: wdrożenie wyników prac B+R (inwestycja), cyfryzacja (np. zakup i wdrożenie oprogramowania), zielone technologie (np. przestawienie się na model cyrkularny, tj. ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizacja produkcji odpadów), internacjonalizacja (np. promocja na rynkach zagranicznych wyników prac B+R), kompetencje (doskonalenie kompetencji związanych z pracami B+R pracowników i osób zarządzających). Ponadto automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

Moduły fakultatywne muszą być powiązane z realizowanymi w projekcie modułami obowiązkowymi.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • realizacja projektu na obszarze subregionu konińskiego
  • realizacja komponentu badawczo-rozwojowego (moduł prace B+R lub infrastruktura B+R)
  • zgodność przedsięwzięcia z regionalnymi i/lub podregionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (IS) określonymi w RIS 2030 (Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów; Wnętrza przyszłości; Przemysł jutra; Wyspecjalizowane procesy logistyczne; Rozwój oparty na ICT; Nowoczesne technologie medyczne)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie co do zasady w formie dotacji bezzwrotnej. Wyłącznie w module wdrożeniowym (inwestycyjnym) wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w kwietniu 2025 r.

Preferencje

  • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych
  • ekoinnowacje wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu
  • realizacja projektu we współpracy z jednostką badawczą
  • projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji oraz wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.