• (61) 226 13 40
Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie wyników prac B+R

01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie wyników prac B+R (łódzkie)

Działanie ‘01.05 Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie wyników prac B+R’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w łódzkich MŚP.

01.05 Wdrożenie wyników prac B+R – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa łódzkiego.

01.05 Wdrożenie wyników prac B+R – na co?

Na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (innowacje produktowe, procesowe).  

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do zastosowania opracowanej innowacji w działalności przedsiębiorstwa.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego
 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej
 • prace B+R stanowiące przedmiot wdrożenia muszą być zakończone i właściwie udokumentowane
 • zalecane jest potwierdzenie innowacyjności zewnętrznym dokumentem (opinia o innowacyjności, badanie stanu techniki)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji.

Preferencje

 • wdrażana innowacja jest efektem prac B+R (samodzielnych i/lub zleconych)
 • wpisywanie się w RIS (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja)
 • rozwiązania ekologiczne (GOZ, OZE)
 • rozwiązanie ukierunkowane na kwestie społeczne (np. dostępność)
 • utworzenie „zielonych miejsc pracy” (np. stanowiska związane z ochroną środowiska, OZE)
 • Wnioskodawca osiąga roczne przychody wyższe niż 2 mln PLN
 • Wnioskodawca zatrudnia kobiety i osoby młode (nie więcej niż 29 lat)
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub posiada certyfikat zgodności z normą ISO 14001

01.05 Wdrożenie wyników prac B+R – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 28 czerwca do 19 sierpnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.05 Konkurencyjność MŚP –  Wdrożenie wyników prac B+R zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.