• (61) 226 13 40
01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych

01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na inwestycje dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych – na co?

Na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • projekt musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo–rozwojowych
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionu

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • inwestycje MŚP na terenach leżących w obrębie Strefy RESA (Integrator Mazurski), przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości wokół Lotniska Olsztyn-Mazury
  • wdrożenie usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie we wrześniu 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ’01.09 Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.