• (61) 226 13 40
przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 20% na finansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w przemyśle energochłonnym, objętym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorstw posiadających tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

NA CO?

Na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej, w tym przede wszystkim:

  • budowę instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszenie efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 20%.

KIEDY?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 października 2023 do 20 grudnia 2024 r.

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu zapraszamy do kontaktu z Menadżerem ds. efektywności energetycznej i OZE:

  • Kamil Skonieczny, k.skonieczny@ecdf.pl, nr tel. 539 199 893.
Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl