• (61) 226 13 40
przemysł energochłonny - OZE

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – OZE

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 30% na finansowanie inwestycji zwiększających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorstw posiadających tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

NA CO?

Na inwestycje służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim:

  • budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
  • magazyn energii zintegrowany ze źródłem energii odnawialnej.

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 30%.

KIEDY?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 października 2023 do 20 grudnia 2024 r.

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu zapraszamy do kontaktu z Menadżerem ds. efektywności energetycznej i OZE:

  • Kamil Skonieczny, k.skonieczny@ecdf.pl, nr tel. 539 199 893.
Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl