• (61) 226 13 40
Promocja marki innowacyjnych MŚP - Expo 2025

Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 w Japonii (FENG)

Działanie '2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP' to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w Światowej Wystawie Expo 2025 w Japonii.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność wpisującą się w następujące sektory:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny
 • sektor budowy i wykańczania budowli
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)
 • sektor IT/ICT
 • sektor przemysłu kreatywnego
 • sektor kosmetyczny
 • sektor pojazdów szynowych
 • sektor spożywczy

Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 – na co?

Na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2025 w Japonii (Osaka, Kansai).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w  wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji (s. 3-5)
 • wyjazdowe misje gospodarcze połączone z udziałem w roli zwiedzającego w wydarzeniach odbywających się w krajach: Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża
 • kampanie promocyjne ukierunkowane na ww. rynki docelowe
 • udział w Polsko–Japońskim Forum Eksportowym (20.05.2025 r.)
 • udział w Polsko-Japońskim Forum Inwestycyjnym (30.09.2025 r.)

Jakie są kluczowe wymagania?

 • udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednym wydarzeniu targowym wskazanym w Liście wydarzeń targowych, związanym ze Światową Wystawą Expo 2025 w Japonii
 • udział w jednym z dwóch ww. Polsko–Japońskich Forów Gospodarczych
 • prowadzenie działalności w zakresie zbieżnym z wybranymi sektorami gospodarki (wskazanymi wyżej)
 • prowadzenie działalności eksportowej przez dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie
 • przychody przedsiębiorcy ze sprzedaży towarów i usług na eksport na koniec 2023 r. wynoszą co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
 • przedsiębiorca ponosił nakłady na działalność B+R i/lub wdrożył innowację w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku (potwierdzone sprawozdaniem PNT-01 lub PNT-02 składanym do GUS)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie 50% kosztów netto przedsięwzięcia.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Preferencje

 • udział sprzedaży eksportowej na koniec 2023 r. na poziomie powyżej 25%
 • marka produktowa w okresie ostatnich pięciu lat została nagrodzona/wyróżniona w konkursie lub ujęta w rankingu branżowym na arenie międzynarodowej
 • marka produktowa była regularnie promowana na wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy (co najmniej 3 edycje w okresie ostatnich pięciu lat)
 • Wnioskodawca brał udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych lub realizował te zamówienia jako podwykonawca

Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 28 maja do 19 czerwca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.