• (61) 226 13 40
1.7 Opolskie konkurencyjne

1.7 Opolskie konkurencyjne

Działanie ‘1.7 Opolskie konkurencyjne’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje przedsiębiorstw z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) w województwie opolskim.

1.7 Opolskie konkurencyjne – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) w województwie opolskim.

1.7 Opolskie konkurencyjne – na co?

Na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, zwiększenia skali działalności oraz wzrostu zasięgu oferty. Dodatkowo jako element projektu możliwe będzie wdrożenie rozwiązań cyfrowych.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 60% kosztów netto inwestycji.

Preferencje

  • projekty realizowane w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z RSIWO2030 (Technologie chemiczne; Zrównoważone technologie budownictwa i drewna; Technologie przemysłu maszynowego i metalowego; Technologie rolno-spożywcze; Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia)
  • przedsięwzięcia dotyczące rozwiązań wspierających transformację gospodarki w kierunku automatyzacji, cyfryzacji oraz obiegu zamkniętego i niskoemisyjności

1.7 Opolskie konkurencyjne – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 27 czerwca do 27 sierpnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.7 Opolskie konkurencyjne zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.