• (61) 226 13 40
01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegającego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących lub planujących rozpocząć/rozwinąć działalność w tradycyjnych dla regionu sektorach, w tym m.in. browarnictwo, cukiernictwo, drukarstwo, krawiectwo, piekarstwo, stolarstwo.

01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu – na co?

Na inwestycje związane z tworzeniem/budowaniem nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegającego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

Przykładowe działania mogą obejmować:

dostosowanie procesu produkcyjnego/technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,

zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),

odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,

przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • przedmiot inwestycji musi dotyczyć tradycyjnych dla regionu produktów, usług i zawodów
  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • inwestycje MŚP na terenach leżących w obrębie Strefy RESA (Integrator Mazurski), przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości wokół Lotniska Olsztyn-Mazury
  • wdrożenie usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie we wrześniu 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.09 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.