• (61) 226 13 40
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | NCBR)

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | NCBR)

‘A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ’ to instrument uruchamiany przez NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla konsorcjów naukowo-przemysłowych na rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych poprzez realizację prac B+R.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | NCBR) – dla kogo?

Dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych z całej Polski.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO| NCBR) – na co?

Na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie tematycznym technologii odzysku materiałowego i zagospodarowania odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Wsparcie obejmie działania B+R związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, a także tworzeniem rynku surowców wtórnych (jako najważniejsza oś wsparcia), inwestycje infrastrukturalne B+R służące do opracowania i testowania innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, technologii środowiskowych, wsparcie kluczowych procesów np. projektowania dla recyklingu, wydłużania życia produktów i obniżania negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu czy też opracowanie i wdrożenie zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii recyklingu, a także innych działań mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze GOZ.

Dofinansowanie będzie przyznawane na:

  • badania przemysłowe,
  • prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe,
  • prace wdrożeniowe, w tym budowę demonstratora.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • prace badawczo-rozwojowe muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | NCBR) – kiedy?

Nabór zostanie uruchomiony w kwietniu 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | NCBR) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.