• (61) 226 13 40
Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (zachodniopomorskie)

Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w firmach z woj. zachodniopomorskiego.

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – na co?

Na kompleksowe projekty obejmujące przeprowadzenie prac B+R wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej.

Obowiązkowym elementem projektu będzie realizacja komponentu B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe). Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na wdrożenie wyników B+R, rozwój niezbędnej bazy laboratoryjnej, prace przedwdrożeniowe, ochronę własności intelektualnej czy rozwój kompetencji personelu badawczego.

W komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego.

Zgodność przedsięwzięcia z inteligentnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

W komponencie B+R wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. W komponencie wdrożeniowym (inwestycyjnym) wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w komponencie B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w komponencie wdrożeniowym wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od października do listopada 2023 r.

Preferencje

  • realizacja projektu we współpracy z jednostką naukową

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl