• (61) 226 13 40
01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach

01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego planujących projekty inwestycyjne na terenie powiatów przygranicznych.

01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego, planujących realizację projektów inwestycyjnych na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego.

01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach – na co?

Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja projektu na terenie powiatów przygranicznych
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • wdrożenie usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 do 30 sierpnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.09 Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.