• (61) 226 13 40
01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa

01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje w zakresie infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach i konsorcjach przemysłowo-naukowych w województwie warmińsko-mazurskim.

01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz konsorcjów MŚP z IOB i/lub podmiotami sektora naukowo-badawczego.

01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa – na co?

Na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Zakres wsparcia obejmuje budowę, przebudowę i remont obiektów oraz zakup/modernizację infrastruktury badawczej – aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia prac B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • przedstawienie przez przedsiębiorstwo agendy badawczej, której realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura
  • dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty, których realizacja wpływać będzie na rozwój zidentyfikowanych w województwie inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • inwestycje w infrastrukturę B+R muszą uwzględniać wymogi uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 15 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

Preferencje

  • przedmiot planowanych prac związany z transformacją cyfrową (w tym automatyzacja i robotyzacja produkcji) i/lub polityką zielonego ładu (ekoinnowacje)
  • przedmiot planowanych prac związany z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji
  • efekt synergii z Horyzontem Europa

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.02 Infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym centra badawczo-rozwojowe’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.