• (61) 226 13 40
Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FENX)

Działanie ‘FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym’ to instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oferujący dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym  (FENX) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski.

Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym  (FENX) – na co?

Na inwestycje związane z gospodarką odpadami lub gospodarką o obiegu zamkniętym:

  • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych
  • przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizowane działania muszą przyczyniać się m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie prawdopodobnie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 75% kosztów netto inwestycji.

Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym  (FENX) – kiedy?

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 31 października do 30 grudnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym  (FENX) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.