• (61) 226 13 40
Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach

Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach (FENX)

Działanie ‘FENX.01.01 Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach’ to instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oferujący preferencyjną pożyczkę 0% z umorzeniem na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach  (FENX) – dla kogo?

Dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski.

Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach  (FENX) – na co?

Na projekty w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne),
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
 • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni (przy czym kotłownie na paliwo inne niż OZE nie mogą być objęte wsparciem), układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalację urządzeń OZE z magazynami energii (element dodatkowy w projekcie).

Jakie są kluczowe wymagania?

 • zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych
 • w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków)
 • w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 10%

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych z czego:

 • maksymalnie 85% stanowić może pożyczka preferencyjna (oprocentowanie 0%) z premią inwestycyjną (umorzeniem),
 • maksymalnie 15% stanowić może pożyczka udzielana na warunkach rynkowych przez NFOŚiGW (jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Umorzenie:

 • maksymalnie 30% dla dużych przedsiębiorstw,
 • maksymalnie do 49% pożyczki dla przedsiębiorstw średnich.

Okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach  (FENX) – kiedy?

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od czerwca do września 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach  (FENX) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.