• (61) 226 13 40
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki

01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na ukierunkowaną na ekoinnowacje działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i konsorcjów przemysłowo-naukowych w województwie warmińsko-mazurskim.

01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – na co?

Na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (prowadzenie prac B+R, infrastruktura B+R) i/lub zakup usług B+R w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Możliwe jest dowolne dobranie elementów projektów (infrastruktura, działalność B+R, zakup usług B+R, własność intelektualna, podniesienie kompetencji kadr), przy czym obligatoryjny jest wybór jednego z dwóch podstawowych elementów, tj. dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i/lub zakupu usług B+R, a pozostałe elementy muszą być ściśle z nimi powiązane.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty, których realizacja wpływać będzie na rozwój zidentyfikowanych w województwie inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • przedmiot prac musi dotyczyć rozwiązań w obszarze zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia w obszarze prowadzenia prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia w obszarze infrastruktury B+R wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Intensywność wsparcia w obszarze usług B+R wyniesie prawdopodobnie do 85% kosztów netto usługi.

01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie we wrześniu 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.02 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.