• (61) 226 13 40
Bony na innowacje

1.2 Bony na innowacje dla MŚP (Dolnośląskie)

Działanie ‘1.2 Bony na innowacje dla MŚP’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje dla dolnośląskich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych.

1.2 Bony na innowacje dla MŚP  – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

1.2 Bony na innowacje dla MŚP – na co?

Na zakup usług B+R+I (badania i rozwój, innowacje), przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji.

Granty będzie można przeznaczyć na zakup:

  • usługi badawczo-rozwojowej (Wykonawcą mogą być wyłącznie jednostki naukowe i organizacje badawcze);
  • usługi proinnowacyjnej, dotyczącej np. transferu technologii i komercjalizacji, usług demonstracji technologii itp. (Wykonawcą mogą być wyłącznie akredytowane na poziomie kraju IOB oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze)

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Wolny limit pomocy de minimis.
  • Wpisywanie się branży Wnioskodawcy i/lub przedmiotu projektu w inteligentne specjalizacje regionu (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto.

Maksymalna wartość wsparcia (grantu): 200 tys. euro.

1.2 Bony na innowacje dla MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie prawdopodobnie w III/IV kwartale 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP  zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących zakup usługi B+R o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.