• (61) 226 13 40
10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji (Śląskie)

Działanie ’10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R ukierunkowane na transformację gospodarczą i środowiskową śląskich przedsiębiorstw.

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki oraz podjęcia współpracy z MŚP.

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji – na co?

Na projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na proces transformacji, tj. których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie województwa śląskiego.
  • Zgodność z zakresem tematycznym, tj. procesem transformacji (gospodarka o obiegu zamkniętym, energetyka, ekoinnowacje, zmiana profilu działalności lub dywersyfikacja).
  • Zgodność z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).
  • Projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.
  • Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w kolejnych dwóch latach.
  • Minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 27 czerwca do 12 września 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.