• (61) 226 13 40

9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji (dolnośląskie)

Działanie ‘9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na opracowywanie i wdrażanie innowacji w firmach z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw i partnerstw naukowo-przemysłowych z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji – na co?

Na inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji:

  • projekty badawczo-rozwojowe, uzupełniająco z zakupem aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego (wsparcie skoncentrowane na MŚP; wsparcie dużych przedsiębiorstw tylko w przypadku współpracy z MŚP),
  • projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo) (wsparcie wyłącznie dla MŚP).

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego.
  • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego (Chemia i biomedycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia dla wdrożenia innowacji wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 20 grudnia 2024 r. do 30 stycznia 2025 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.