• (61) 226 13 40

1.3 Internacjonalizacja MŚP (podkarpackie)

Działanie ‘1.3 Internacjonalizacja MŚP’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego.

1.3 Internacjonalizacja MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego.

1.3 Internacjonalizacja MŚP – na co?

Na ekspansję międzynarodową:

  • wsparcie doradcze mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne
  • dostosowanie m.in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności
  • udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.
  • Wejście na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny.
  • Przedmiotem projektu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami obcymi).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie 50% kosztów netto przedsięwzięcia.

Maksymalna wartość projektu netto: 500 000 PLN.

1.3 Internacjonalizacja MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od stycznia do lutego 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.3 Internacjonalizacja MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości ok. 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl