• (61) 226 13 40

1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia (Małopolska)

Działanie ‘1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych w małopolskich firmach.

1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa małopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia – na co?

Na projekty badawczo-rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Elementem uzupełniającym może być przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej obejmujące np. ochronę własności intelektualnej i analizy przedwdrożeniowe.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa małopolskiego.
  • Innowacyjność rezultatów projektu co najmniej w skali rynku polskiego.
  • Wpisywanie się w regionalne inteligentne specjalizacje (Nauki o życiu; Energia zrównoważona; Technologie informacyjne i komunikacyjne; Chemia; Produkcja metali; Elektrotechnika i przemysł maszynowy; Przemysły kreatywne i czasu wolnego)
  • Wdrożenie wyników prac B+R w okresie 3 lat od złożenia wniosku o płatność końcową.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 26 lipca do 25 października 2024 r.

Preferencje

  • opracowanie innowacji w skali rynku światowego
  • opracowanie innowacji wpisującej się w ideę Przemysłu 4.0 (roboty przemysłowe, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja etc.)
  • opracowanie ekoinnowacji

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.