Dotacje na produkcję piwa? Dlaczego nie!

Latem wyjątkowo chętnie sięgamy po piwo. Ten dający wytchnienie podczas upału złocisty trunek jest efektem wytężonej pracy piwowara i fermentacji drożdży, ale może też zostać wsparty w ramach realizacji projektu dofinansowanego z funduszy UE.

Czy dofinansowanie produkcji alkoholu jest w ogóle możliwe? W pierwszym momencie wydaje się, że nie.

W Polsce, ale też w USA i w państwach europejskich, można obecnie zaobserwować duże zainteresowanie konsumpcją piw z browarów rzemieślniczych, których liczba stale wzrasta. Choć na polskim rynku dominują trzy duże koncerny, mamy już ponad 250 stacjonarnych browarów, które rocznie wypuszczają na rynek ponad 2 tys. nowych piw. A kolejne przedsiębiorstwa wciąż powstają.

Na portalu mapadotacji.gov.pl znajdujemy 45 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach działalności browarniczej. Są wśród nich projekty realizowane z ogólnopolskich programów, np. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3.2.2, jak i regionalnych, np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Przykładem wsparcia z funduszy UE działalności eksportowej mogą być projekty w województwie dolnośląskim, np. „GO BRO WRCLW – rozwój działalności eksportowej Browaru Stu Mostów sp. z o.o.” czy też „Otwarcie się na rynki zagraniczne Browaru Profesja poprzez udział w branżowych imprezach wystawienniczych”. Ciekawym przykładem są projekty powiązane bardziej z ekologicznym aspektem prowadzenia biznesu, np. „Modernizacja i rozbudowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków w Brzesku, ul. Głowackiego 63 (Browar Okocim)” czy też „Nowatorska metoda warzenia piwa przy pomocy energii słonecznej” w Browarze Koreb.

Na produkcję, na badania, na …

Najwięcej dotacji z funduszy UE polskie browary pozyskały na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji. Dzięki realizacji projektów unijnych możliwe było m.in. wdrożenie innowacyjnej technologii w Browarze Pinta Sp. z o.o. (intensyfikacja przemian fizykochemicznych podczas wytwarzania brzeczki), Browarze Amber (odzysk ciepła na warzelni i paletyzacji oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji piwa pszenicznego) czy Browarze Przełom (przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego w Białowieży oraz zakup specjalistycznego sprzętu).

Dofinansowanie w piwowarstwie może także objąć badania nad nowymi produktami i technologiami produkcji, czego przykładem jest współpraca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Browarem Kormoran dotycząca zakupu wyposażenia laboratorium i dwóch zbiorników symulujących warunki panujące w fermentorach produkcyjnych. Jeden z bardziej znanych browarów rzemieślniczych Pinta, również uzyskał dofinansowanie na projekt badawczy: „Wdrożenie nieznanego i niestosowanego dotychczas procesu wymrażania piwa oraz produkcji piw lodowych”, w ramach którego badany będzie proces wymrażania piwa oraz produkcji piw lodowych, co ma pozwolić m.in. na znaczne skrócenie czasu leżakowania piwa.

Browar w salkach lekcyjnych, sali gimnastycznej? Również taki projekt udało się zrealizować w budynku starej szkoły podstawowej. Dotacja została udzielona na sfinansowanie linii produkcyjnej i linii chłodniczej do produkcji piwa, a pieniądze pochodziły z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Przedsiębiorstwa skupione wokół branży piwowarskiej pozyskują również dofinansowania na projekty związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań ICT wspierających procesy biznesowe browaru (Pinta) czy opracowanie kompleksowej strategii biznesowej (Wbrew). Na dofinansowanie mogą liczyć także firmy produkujące sprzęt do browarów, czego przykładem może być projekt „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka Komandytowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Piwo z dotacją?

ECDF Dotacje może się pochwalić pozyskaniem dotacji dla projektu Browaru Za Miastem Sp. z o.o. Sp. S.K.A.: „Wdrożenie technologii otrzymywania piwa z wykorzystaniem naturalnych zamienników słodu browarnianego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3.2.2. W ramach projektu realizowana będzie inwestycja technologiczna mająca na celu wdrożenie nowej technologii otrzymywania piwa z wykorzystaniem naturalnych zamienników słodu browarnianego. Produkt będący efektem tej technologii cechować będzie zachowanie bioaktywnych składników tych surowców.

Masz ochotę na dobre piwo? A może piwo z dotacją? Powyższej przykłady pokazują, że jest to możliwe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach realizacji projektu w branży browarniczej, zapraszamy do kontaktu.

ECDF Dotacje może się pochwalić pozyskaniem dotacji dla projektu Browaru Za Miastem Sp. z o.o. Sp. S.K.A.: „Wdrożenie technologii otrzymywania piwa z wykorzystaniem naturalnych zamienników słodu browarnianego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3.2.2. W ramach projektu realizowana będzie inwestycja technologiczna mająca na celu wdrożenie nowej technologii otrzymywania piwa z wykorzystaniem naturalnych zamienników słodu browarnianego. Produkt będący efektem tej technologii cechować będzie zachowanie bioaktywnych składników tych surowców.

Masz ochotę na dobre piwo? A może piwo z dotacją? Powyższej przykłady pokazują, że jest to możliwe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach realizacji projektu w branży browarniczej, zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=eixfqz-_gP0

https://www.youtube.com/watch?v=ddr9uNH2XZg

https://www.youtube.com/watch?v=04zyTfR9rr0

https://mapadotacji.gov.pl

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1002960,Ze-szkoly-zrobili-browar-I-to-za-unijne-pieniadze

https://forsal.pl/artykuly/710704,ile-kosztuje-uruchomienie-malego-browaru.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zalozyc-lokalny-browar

http://www.minibrowary.pl/unia/

https://ceo.com.pl/unijne-dofinansowanie-na-start-browar-kraftowy-36191

http://www.zwrotnica.com.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy