DOTACJE I POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, OZE w przedsiębiorstwach

Właściciele firm w ostatnich miesiącach mierzą się z falą podwyżek kosztów prowadzenia działalności. Podwyżki związane są przede wszystkim z rosnącymi kosztami energii elektrycznej i cieplnej. W ECDF Energia na bieżąco monitorujemy rynek nowych programów dedykowanych przedsiębiorcom. Jesteśmy sprawdzonym partnerem na ścieżce nowych wyzwań. Wspieramy w pozyskiwaniu finansowania na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, termomodernizację, jak również inwestycje w odnawialne źródła energii.

Kredyt Ekologiczny

Celem programu jest wsparcie projektów dotyczących modernizacji infrastruktury w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Projekty mogą polegać na termomodernizacji posiadanej infrastruktury bądź inwestycji w instalacje OZE (zakup lub modernizacja istniejącej).

Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na:

Energia Plus

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, między innymi poprzez poprawę jakości powietrza. Z dofinansowania w ramach programu Energia Plus 2024 mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności i wielkość firmy.

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

Grant OZE

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 proc. kosztów netto tego przedsięwzięcia.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Grant OZE przysługuje, jeśli przedmiotem przedsięwzięcia jest:

JAK PRACUJEMY?

MONITORING

Prowadzimy przegląd wszelkich dostępnych form finansowania działań inwestycyjnych. Analizujemy najważniejsze aspekty związane z każdym z programów, w szczególności zakres finansowania oraz terminy naborów wniosków. Monitorujemy zmiany w ustawodawstwie prawnym dotyczącym Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Firm.

IDENTYFIKACJA POTRZEB

Uważnie słuchamy potrzeb naszych Klientów. Wskazujemy możliwości finansowania
planów inwestycyjnych. Przeprowadzamy szczegółową analizę opłacalności
inwestycji. Rekomendujemy najlepsze źródło finansowania inwestycji, określamy wszelkie
zasoby niezbędne do zmaksymalizowania szans na sukces przedsięwzięcia.

ORGANIZACJA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Dzięki szerokiej sieci współpracujących z nami Partnerów technologicznych i
branżowych – zapewniamy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Koordynujemy cały proces inwestycji zdejmując z Klienta ciężar związany z samodzielnym prowadzeniem procesu.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kompleksowo przygotowujemy wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

Wspieramy naszych Klientów w realizacji inwestycji. Rozliczamy poniesione wydatki, składając wnioski refundacyjne i zaliczkowe do instytucji udzielających wsparcia, wprowadzamy zmiany do projektów, dbamy o prawidłową promocję projektów i uczestniczymy w kontrolach. Pomagamy w sprawozdawczości rezultatów projektów w okresie ich trwałości.