1.5.1

Dofinansowanie z ZUS na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy

Tryb: Zdalne w trybie online
Start: 25 Maj 2022r
godz. 12:00 - 13:00

Cel spotkania:

 Przekazanie wiedzy na temat

– założeń konkursowych oraz kryteriów wejścia, 

– zasad oceny aplikacji,

– katalogu wydatków kwalifikowanych,

– terminów oceny projektów,

– realizacji projektu – najważniejsze zasady.

 

 

Zapisz się na szkolenie

Dołącz do szkolenia

Loading
Insert code and click 'Connect'
Insert your meeting code
{{ error_message }}

From a mobile device, you'll need to install the Jitsi App
Link generated. Click Go! to connect. Go!