Czy Unia Europejska może pomóc w walce z wirusem?

Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuję chorobę COVID-19, kieruje nasze myśli w stronę pracowników medycznych. W chwili obecnej naukowcy próbują znaleźć szczepionkę lub lek na chorobę wywołaną przez koronawirusa – tak samo jak od dawna próbują znaleźć leki na inne znane choroby, których wciąż nie umiemy wyleczyć. Czy UE robi coś w kierunku znalezienia rozwiązania na wyleczenie niektórych chorób? Czy są projekty badawcze dofinansowane z UE pomagające znaleźć takie rozwiązania?

Jak znaleźć lek na HIV?

Unia Europejska wspiera badania laboratoryjne, medyczne i naukowe nad opracowaniem leków oraz te ułatwiające badania czy leczenie pacjentów.

Jednym z takich projektów opisanych na mapadotacji.pl jest „Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV” realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Dofinansowanie uzyskała również spółka z województwa małopolskiego na projekt: „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.

Projekty z wirusem i bakterią w tle

W województwie mazowieckim realizowany jest projekt dotyczący grypy: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy (…)”, co pokazuje, że niezwykle istotne są badania nad wykrywaniem, profilaktyką i leczeniem chorób, które znamy.

Bakterie również doczekały się swoich projektów w historii dotacji UE skierowanych do Polski. Głównie dotyczą one wykorzystania właściwości bakterii w produkcji spożywczej lub w przemyśle (np. przy utlenianiu metali). Znajdziemy też projekty dotyczące bakterii z zakresu medycyny:

 • „Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej technologii produkcji środków powierzchniowego ograniczania rozwoju bakterii i grzybów na bazie nano i mikrocząstek srebra wytwarzanych metodami elektrochemicznymi w skali przemysłowej”,
 • „Rozwój innowacyjnego urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej”,
 • „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Metoda szybkiego wykrywania wzrostu bakterii””.

„Szybka ścieżka” do zdrowia

„Szybka ścieżka”, czyli Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR, jest organizowane przez NCBiR. W ramach tego konkursu przyznano granty m.in. na:

 • poszukiwania innowacyjnych lekarstw w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit,
 • badania nad analizą obrazów dna oka,
 • poszukiwanie leków w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
 • opracowanie leku w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

ECDF Dotacje również pomagał w pozyskaniu dofinansowania na projekty z szeroko pojętej medycyny. Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw w takich konkursach jak: POIG 1.4, WRPO 1.2, POIR 1.1.1, POIR 2.1. Projekty naszych klientów koncentrowały się na:

 • technologii wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego,
 • innowacyjnych testach przesiewowych noworodków w kierunku wybranych, potencjalnie uleczalnych chorób genetycznie uwarunkowanych,
 • opracowaniu algorytmu selekcji zarodków z wykorzystaniem nieinwazyjnej oceny rozwoju zarodka przy użyciu techniki time-laps i badań sekwencji DNA oraz opracowanie procedury biopsji blastomerów witryfikowanych zarodków,
 • makromechanice medycznej oraz badania przedklinicznymi wyrobów medycznych.

Masz pomysł na swój projekt w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki czy poszukiwania nowych leków? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz informację o możliwościach realizacji takiego projektu dofinansowanego z funduszy UE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy