• (61) 226 13 40

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (śląskie)

Działanie ‘1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP’ to instrument dotacyjny wspierający wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych w firmach z województwa śląskiego.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego. Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie minimum 3 lata licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – na co?

Na wprowadzenie procesów związanych z cyfryzacją i automatyzacją poprzez zakup i wdrożenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Inwestycja powinna przyczynić się do wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego bezpośrednio związanego z wdrażanym wysokospecjalistycznym narzędziem ICT.

Przykłady inwestycji:

 • zaawansowane systemy do zarządzania produkcją;
 • specjalistyczne rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM);
 • narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, takie jak systemy workflow (przepływ informacji lub pracy) czy robotyka procesowa.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na obszarze województwa śląskiego.
 • Wdrożenie rozwiązania cyfrowego o specjalistycznym charakterze. Wyłączone ze wsparcia będą zwykłe programy biurowe, księgowe.
 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 500 tys. PLN.
 • Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 12 miesięcy.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 8 kwietnia do 21 maja 2024 r.

Preferencje

 • projekty realizowane przez firmy produkcyjne
 • rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI)
 • rozwiązania wykorzystujące technologię Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych (zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi)
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy
 • projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB
 • wprowadzenie innowacji marketingowej
 • poprawa BHP, działania proekologiczne, zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • realizacja usług szkoleniowych celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników
 • projekty cechujące się innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 900 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.