• (61) 226 13 40

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (śląskie)

Działanie ‘1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP’ to instrument dotacyjny wspierający wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych w firmach z województwa śląskiego.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego. Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie minimum 3 lata licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – na co?

Na inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych tj. polegające na zakupie i wdrożeniu specjalistycznych systemów/narzędzi cyfrowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie oprogramowania, rozwiązań cyfrowych, dodatkowo sprzętu IT i szkoleń dla pracowników.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na obszarze województwa śląskiego.
 • Wdrożenie rozwiązania cyfrowego o specjalistycznym charakterze. Wyłączone ze wsparcia będą zwykłe programy biurowe, księgowe.
 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 500 tys. PLN netto.
 • Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji w przypadku pomocy de minimis lub do 60% kosztów netto inwestycji w przypadku pomocy publicznej.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od marca do kwietnia 2024 r.

Preferencje

 • projekty realizowane przez firmy produkcyjne
 • rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI)
 • rozwiązania wykorzystujące technologię Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy
 • projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB
 • wprowadzenie innowacji marketingowej
 • poprawa BHP, działania proekologiczne, zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • realizacja usług szkoleniowych celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników
 • projekty cechujące się innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 900 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl