• (61) 226 13 40

1.3 Projekty B+R (lubelskie)

Działanie ‘1.3 Projekty B+R’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych w lubelskich firmach.

1.3 Projekty B+R – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa lubelskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

1.3 Projekty B+R – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych, procesowych. Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie województwa lubelskiego.
  • Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.
  • Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (Żywność wysokiej jakości; Zielona Gospodarka; Zdrowe społeczeństwo; Cyfrowe społeczeństwo; Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

1.3 Projekty B+R – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od kwietnia do maja 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.3 Projekty B+R zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl