• (61) 226 13 40

1.12 Wdrażanie innowacji (małopolskie)

Działanie ‘1.12 Wdrażanie innowacji’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla małopolskich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.12 Wdrażanie innowacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

1.12 Wdrażanie innowacji – na co?

Na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Prowadzenie działalności i realizacja projektu na obszarze województwa małopolskiego.
  • Projekt musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo–rozwojowych (prace B+R muszą być zakończone, odebrane i gotowe do wdrożenia).
  • Dysponowanie prawami do wyników prac B+R.
  • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji (pomoc de minimis) lub do 60% kosztów netto inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna).

Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN netto.

Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN netto.

Preferencje

  • wdrożenie innowacji produktowej i procesowej
  • wzrost zatrudnienia
  • wpisywanie się przedmiotu projektu w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego)
  • gotowość administracyjna (zgody, decyzje) do realizacji projektu
  • realizacja projektu na terenie gminy zmarginalizowanej

1.12 Wdrażanie innowacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 21 lutego do 6 maja 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.12 Wdrażanie innowacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.