• (61) 226 13 40

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe (mazowieckie)

Działanie ‘1.1 Projekty badawczo-rozwojowe’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w województwie mazowieckim.

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – dla kogo?

Dla konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa mazowieckiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – na co?

Na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa obligatoryjnie we współpracy z organizacją badawczą.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
  • Zgodność przedsięwzięcia z priorytetowymi kierunkami badań zawartymi w RIS 2030.
  • Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego.
  • W przypadku pozytywnego wyniku prac B+R – wdrożenie wyników w działalności gospodarczej.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorstw wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 12 kwietnia do 22 maja 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl