• (61) 226 13 40

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe (mazowieckie)

Działanie ‘1.1 Projekty badawczo-rozwojowe’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim.

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – dla kogo?

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – na co?

Na projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Wnioskodawca aktywnie prowadził działalność gospodarczą przed ogłoszeniem naboru, tj. uzyskiwał przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przynajmniej przez okres wybranych 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru.
 • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Zgodność przedsięwzięcia z priorytetowymi kierunkami badań zawartymi w RIS 2030.
 • Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie (co najmniej w skali województwa mazowieckiego) możliwe do wykorzystania gospodarczego.
 • W przypadku pozytywnego wyniku prac B+R – wdrożenie wyników w działalności gospodarczej.
 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2027 r.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych (do 50% w regionie stołecznym) oraz do 60% kosztów prac rozwojowych (do 50% w regionie stołecznym).

Minimalna wartość dofinansowania: 750 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN.

Preferencje

 • Wnioskodawca nieprzerwanie przez okres przynajmniej 6 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia naboru posiadał siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego
 • przeprowadzenie prac B+R, których wdrożenie ma potencjał do wykreowania nowego rynku lub transformacji rynku na obszarze województwa mazowieckiego
 • w wyniku wdrożenia zaplanowanych prac B+R wnioskodawca zacznie konkurować na rynku międzynarodowym
 • wnioskodawca ponosił nakłady na B+R oraz wdrażał wyniki badań w swoim przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem naboru (Formularz PNT-01)
 • realizacja projektu we współpracy z organizacją badawczą
 • projekty w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu (ekoinnowacyjność, gospodarka obiegu zamkniętego, inne) lub projekty w obszarze Programu Europa Cyfrowa
 • projekty w obszarze dostępności produktu dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • projekty realizowane przez wnioskodawców uczestniczących lub zaangażowanych we współpracę o zasięgu międzyregionalnym lub międzynarodowym
 • wnioskodawca zapewni promocję projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 12 kwietnia do 17 lipca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.