• (61) 226 13 40

9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP (dolnośląskie)

Działanie ‘9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i/lub minimalizacji zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów dla firm z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).

9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP – na co?

Na „zielone” inwestycje przedsiębiorstw:

  • projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja budynków, instalacje OZE z magazynami energii, wymiana lub modernizacja źródeł energii i/lub ciepła (np. pompy ciepła), poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych;
  • projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń (np. zakup zasobooszczędnych maszyn i urządzeń).

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego.
  • Projekty będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.
  • W przypadku projektów w zakresie efektywności energetycznej, zakres działań – w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych – powinien wynikać z audytów energetycznych.
  • We wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej należy przyjąć minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie nie niższym niż 30%, potwierdzony wymaganym audytem energetycznym.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość projektu: 15 mln PLN netto.

9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 6 lutego do 7 marca 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl