• (61) 226 13 40

Bartosz Plich

Młodszy specjalista ds. funduszy UE

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskując tytuł magistra w obszarze finansów, audytu i inwestycji. Bakcyla do funduszy unijnych złapał już na uczelni, czego dowodem są obronione prace naukowe o charakterze analitycznym z zakresu dotacji pozyskiwanych przez podmioty publiczne i przedsiębiorstwa należące do struktur klastrowych. Pracę w ECDF Dotacje rozpoczął w 2020 r. od programu stażowego w Zespole Specjalistów. Od samego początku brał czynny udział w procesie pozyskiwania dotacji. Na co dzień do jego zadań należy w szczególności przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz wspieranie Klientów we wszystkich etapach przygotowania i oceny wniosków. Na swoim koncie posiada sukcesy w pozyskiwaniu dotacji dla firm z branży meblarskiej czy tartacznej.

Większość wolnego czasu poświęcam na sport. Siatkówka i piłka nożna skradły mi serce od najmłodszych lat. W obszarze naukowym na bieżąco śledzę wszystkie niuanse ze świata finansowego.

Koszyk na zakupy