Aktualności


30 czerwca 2022

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – 7 lipca rusza nabór inwestycyjny w ramach PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania 6.4Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Dla kogo dotacja?

O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie:
- usług związanych z rolnictwem,
- usług związanych z leśnictwem,
- usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
- usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
- usługi związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” dofinansowywane będą projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową na rzecz rolnictwa i leśnictwa. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć w szczególności zakupu maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Poniżej przedstawiono przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla poszczególnych grup przedsiębiorstw.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM:
- maszyny/urządzenia do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
- maszyny/urządzenia do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
- maszyny/urządzenia do przygotowywania pasz,
- maszyny/urządzenia do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
- maszyny/urządzenia do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,
- sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,
- ciągniki,
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM:
- maszyny/urządzenia do przygotowywania gleby pod zalesienia,
- maszyny/urządzenia do zalesienia,
- maszyny/urządzenia do pielęgnacji upraw leśnych i ochrony lasu,
- maszyny/urządzenia do przycinania gałęzi drzew,
- ciągniki leśne,
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LUB UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH:
- maszyny/urządzenia do kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,
- maszyny/urządzenia do układania drenażu,
- maszyny/urządzenia do kopania stawów oraz zbiorników,
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM W ZAKRESIE MYCIA I DEZYNFEKCJI:
- maszyny/urządzenia do mycia i dezynfekcji budynków służących gospodarce rolnej, a także maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII CYFROWYCH:
- sensory oraz urządzenia i czujniki pomiarowe,
- urządzenia sterujące,
- drony wykorzystywane w produkcji roślinnej,
- stacje meteo,
- aplikacje i inne rozwiązania wspomagające technologie cyfrowe w rolnictwie,
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

Kwota i intensywność pomocy

Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 500 tys. PLN. W zależności od typu prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjenta dofinansowanie UE pokryje 50% lub 65% kosztów netto inwestycji.

Czynniki sukcesu projektu

Premiowane będą w szczególności przedsięwzięcia wdrażające rozwiązania innowacyjne i ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dodatkowe punkty otrzymają także operacje, które będą realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Termin naboru i sposób składania wniosków

Nabór zostanie otwarty 7 lipca i potrwa do 21 października 2022 r. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR.

Szczegółowych informacji o konkursie Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem z chęcią udzielimy mailowo dotacje@ecdf.pl lub zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z nasyzmi Doradcami: Michałem Kmieciakiem pod nr tel. 734 107 266 lub Rafałem Leszczyńskim pod nr tel. 784 090 376.