• (61) 226 13 40
1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorców

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin graniczących z Białorusią i Rosją (Podlasie)

Działanie 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrażanie innowacji w firmach działających na terenie gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją w województwie podlaskim.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podlaskiego, które prowadzą działalność na terenie gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych:

  • powiat augustowski: Augustów (miasto), Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska, Sztabin
  • powiat białostocki: Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Michałowo, Poświętne, Tykocin, Zawady
  • powiat hajnowski: Hajnówka (miasto), Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka,
  • powiat sejneński: Sejny (miasto), Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny
  • powiat siemiatycki: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze
  • powiat sokólski: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo
  • powiat suwalski: Filipów, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Wiżajny

Na co?

Na inwestycje dot. wdrażania innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności wykorzystujących zielone technologie, Przemysł 4.0, automatyzację.

Dofinansowanie obejmie w szczególności zakup maszyn i urządzeń, technologii robotycznych i cyfrowych, zaawansowanego oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na terenie jednej z gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w sierpniu 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy