• (61) 226 13 40
Wsparcie inwestycji w MŚP

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP (Wielkopolska Wschodnia)

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z Wielkopolski Wschodniej.

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP – na co?

Na inwestycje MŚP, w szczególności roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup i montaż instalacji OZE (do 50 kW).

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze Wielkopolski Wschodniej.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie:

  • do 70% kosztów netto dla mniejszych inwestycji o wartości max. 910 tys. PLN netto (bez możliwości dofinansowania robót budowlanych)
  • do 45% kosztów netto dla większych inwestycji z maksymalnym dofinansowaniem 8 mln PLN netto (z możliwością dofinansowania robót budowlanych)

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Preferencje

  • branże: OZE, logistyka, turystyka, produkcja zdrowej żywności
  • wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych
  • utworzenie miejsca pracy
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych
  • wdrożenie rozwiązań ekologicznych (w tym instalacja OZE)
  • wdrożenie wyników prac B+R

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących inwestycje o wartości min. 700 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy