• (61) 226 13 40
1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw

1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (lubuskie)

Działanie 1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w lubuskich firmach.

1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa lubuskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – na co?

Na kompleksowe projekty obejmujące przeprowadzenie prac B+R wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej.

Obowiązkowym elementem projektu będzie realizacja komponentu B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe). Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na wdrożenie wyników B+R (inwestycja), zakup infrastruktury B+R, cyfryzację czy rozwój kompetencji personelu badawczego.

W komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa lubuskiego.

Realizacja komponentu B+R.

Wpisywanie się zakresu projektu w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

W komponencie B+R wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. W komponencie wdrożeniowym (inwestycyjnym) wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w komponencie B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w komponencie wdrożeniowym wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl