• (61) 226 13 40
1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

1.3 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji (Mazowieckie)

Działanie 1.3 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na wdrażanie innowacji w mazowieckich firmach.

1.3 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa mazowieckiegoz wyłączeniem Warszawy oraz powiatów ościennych: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego oraz pruszkowskiego.

W regionie warszawskim stołecznym możliwe jest dofinansowanie projektów na obszarach kilku wybranych gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola, Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

1.3 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji – na co?

Na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacji produktowej nowej co najmniej na rynku województwa mazowieckiego.

Źródłem wdrażanej innowacji mogą być prace B+R:

 • zrealizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę
 • zrealizowane na zlecenie Wnioskodawcy
 • zakupione przez Wnioskodawcę

Dofinansowanie obejmie w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • wnioskodawca aktywnie prowadził działalność gospodarczą przed ogłoszeniem naboru tj. uzyskiwał przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przynajmniej 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru
 • realizacja projektu na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego lub na obszarze wybranych gmin zlokalizowanych w regionie warszawskim stołecznym

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie prawdopodobnie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia różni się w zależności od lokalizacji i wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 9 lutego do 20 marca 2024 r.

Preferencje

 • wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie
 • zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, w tym przejście z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów
 • wdrożenie wyników prac B+R w obszarze ekoinnowacji, GOZ
 • wdrożenie wyników prac B+R w obszarze innowacji cyfrowych
 • wdrożenie nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • projekt stanowi kontynuację przedsięwzięć sfinansowanych w ramach: Działania 1.2 RPO WM 2014-2020 lub w ramach programów krajowych, lub dofinansowanych z programu Horyzont Europa lub Horyzont 2020 na prace B+R
 • promocja projektu w szerszym zakresie niż wymagania minimalne wynikające z umowy o dofinansowanie

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.3 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl