• (61) 226 13 40
Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie innowacji

01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie innowacji (łódzkie)

Działanie ‘01.05 Konkurencyjność MŚP - Wdrożenie innowacji’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w łódzkich MŚP.

01.05 Wdrożenie innowacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa łódzkiego.

01.05 Wdrożenie innowacji – na co?

Na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych. W ramach projektu musi zostać wdrożona innowacja produktowa lub procesowa przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, rozwiązań cyfrowych, robót budowlanych.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego
 • wprowadzenie innowacji (co najmniej w skali firmy)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna kwota wydatków netto: 500 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 mln PLN.

Preferencje

 • realizacja projektu na obszarze wiejskim
 • wdrażana innowacja jest efektem prac B+R (samodzielnych i/lub zleconych)
 • wpisywanie się w RIS (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja)
 • projekt dotyczy ekoinnowacji w obszarze OZE
 • projekt uwzględnia rozwiązania ekologiczne: zielone dachy i ściany; zmniejszenie wykorzystania szkodliwych substancji; prace koncepcyjne GOZ
 • projekt dotyczy innowacji ukierunkowanej na kwestie społeczne (np. dostępność)
 • utworzenie „zielonych miejsc pracy” (np. stanowiska związane z ochroną środowiska, OZE)
 • Wnioskodawca osiąga roczne przychody ze sprzedaży wyższe niż 2 mln PLN
 • Wnioskodawca zatrudnia kobiety i osoby młode (nie więcej niż 29 lat)
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub posiada certyfikat zgodności z normą ISO 14001
 • zastosowanie „zielonych zamówień”, tj. kryteriów środowiskowych w zapytaniach ofertowych

01.05 Wdrożenie innowacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 5 kwietnia do 12 czerwca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie innowacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.