• (61) 226 13 40
01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (Podkarpacie)

Działanie 01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla podkarpackich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia naboru (tj. od 12 września 2021 r.).

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – na co?

Na inwestycje w zakresie wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

Projekt musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030: Lotnictwo i kosmonautyka; Motoryzacja; Jakość życia; Informacja i telekomunikacja.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość inwestycji: 800 tys. PLN netto.

Maksymalna wartość inwestycji: 3 mln PLN netto.

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 30 października 2023 r.

Preferencje

  • wprowadzenie innowacji w skali kraju/świata
  • wdrożenie rozwiązań proekologicznych
  • przynależność do klastra i/lub podmiotów branżowych

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl