• (61) 226 13 40
01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (Podkarpacie)

Działanie 01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla podkarpackich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego.

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – na co?

Na inwestycje w zakresie wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

Projekt musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość inwestycji: 3 mln PLN netto.

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 30 października 2023 r.

Preferencje

  • wprowadzenie innowacji w skali kraju/świata
  • wdrożenie rozwiązań proekologicznych
  • przynależność do klastra i/lub podmiotów branżowych

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy