• (61) 226 13 40
01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na działania inwestycyjne i doradcze zwiększające ich potencjał eksportowy.

01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa – na co?

Na przedsięwzięcia zwiększające potencjał eksportowy przedsiębiorstwa, w tym zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa
  • wykluczona z dofinansowania jest działalność handlowa (tzn. polegająca wyłącznie na handlu produktami/ towarami/ usługami obcymi)
  • warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego na rozwój związany z internacjonalizacją jest wykazanie faktycznego związku planowanej inwestycji z działalnością eksportową przedsiębiorstwa

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji, do 85% kosztów netto usług doradczych oraz do 50% kosztów związanych z udziałem w targach.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • inwestycje MŚP na terenach leżących w obrębie Strefy RESA (Integrator Mazurski), przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości wokół Lotniska Olsztyn-Mazury
  • wdrożenie/promocja usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 18 czerwca do 16 lipca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.09 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.