• (61) 226 13 40
1.1 Rozwój infrastruktury B+R

1.1 Rozwój infrastruktury B+R (Podlasie)

Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w podlaskich firmach.

1.1 Rozwój infrastruktury B+R – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

1.1 Rozwój infrastruktury B+R – na co?

Na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa podlaskiego.

Przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

1.1 Rozwój infrastruktury B+R – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od października do grudnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.1 Rozwój infrastruktury B+R zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy