• (61) 226 13 40
Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację (Małopolska Zachodnia)

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z Małopolski Zachodniej.

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację dla kogo?

Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – na co?

Na inwestycje rozwojowe dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy, rozbudowy bazy produkcyjnej i logistycznej, zmiany profilu działalności, ograniczania powstawania odpadów i/lub zmniejszenia zasobów środowiskowych w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 lipca do 5 września 2023 r.

Preferencje

  • utworzenie miejsc pracy

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy