• (61) 226 13 40
Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem (Małopolska)

Działanie 1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w małopolskich firmach.

1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – na co?

Na kompleksowe projekty obejmujące przeprowadzenie prac B+R wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej.

W komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa małopolskiego.

Uwzględnienie w projekcie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji wdrożeniowej.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia w komponencie B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w komponencie wdrożeniowym wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 31 lipca do 26 września 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy