• (61) 226 13 40
1.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP (Opolskie)

Działanie ‘Prace B+R i infrastruktura w MŚP’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R oraz rozbudowę infrastruktury B+R w opolskich MŚP.

1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa opolskiego.

1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac B+R lub inwestycje w infrastrukturę B+R.

W obszarze prowadzenia prac B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W obszarze inwestycji w infrastrukturę B+R dofinansowanie obejmie w szczególności zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na terenie województwa opolskiego.

Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa opolskiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe.

W przypadku infrastruktury B+R Wnioskodawca musi przedstawić agendę badawczą, której realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura. Wsparcie w zakresie zakupu infrastruktury B+R może zostać przyznane pod warunkiem braku występowania na rynku planowanej do zakupu infrastruktury, która mogłaby zostać efektywnie wykorzystana przez Wnioskodawcę do realizacji agendy badawczej.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia dla infrastruktury B+R wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość dofinansowania: 1,5 mln PLN.

1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 25 września do 14 grudnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl