• (61) 226 13 40
Pomorski Broker Eksportowy 2030

Pomorski Broker Eksportowy 2030

‘Pomorski Broker Eksportowy 2030’ to instrument oferujący systemowe wsparcie eksportu w pomorskich MŚP.

Pomorski Broker Eksportowy 2030 – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego.

Pomorski Broker Eksportowy 2030 – na co?

Na wsparcie rozwoju aktywności eksportowej MŚP poprzez:

  • wsparcie MŚP w formie grantów na indywidualny udział w targach
  • wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń
  • upowszechnienie nowych, internetowych form eksportu produktów, w tym bazujących na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
  • wsparcie rozwoju kompetencji MŚP w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania oferty MŚP do wymagań rynków zagranicznych

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 85% kosztów netto przedsięwzięcia.

Pomorski Broker Eksportowy 2030 – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie prawdopodobnie w II połowie 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu Pomorski Broker Eksportowy 2030  zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.