• (61) 226 13 40
01.09 Pakietowanie produktów i usług

01.09 Pakietowanie produktów i usług (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Pakietowanie produktów i usług’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na pakietowanie produktów i usług przez minimum dwa przedsiębiorstwa i oferowanie ich klientom w formie połączonej.

01.09 Pakietowanie produktów i usług – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP nie będące podmiotami powiązanymi lub partnerskimi.

01.09 Pakietowanie produktów i usług – na co?

Na tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej poprzez pakietowanie produktów i usług i oferowanie ich klientom w formie połączonej (np. pakiet usług turystycznych).

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa
  • minimum trzy różne produkty/usługi oferowane w formie połączonej przez minimum dwa współpracujące przedsiębiorstwa

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto działań inwestycyjnych i do 85% kosztów netto usług doradczych.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • inwestycje MŚP na terenach leżących w obrębie Strefy RESA (Integrator Mazurski), przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości wokół Lotniska Olsztyn-Mazury
  • wdrożenie usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Pakietowanie produktów i usług – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 18 czerwca do 16 lipca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.09 Pakietowanie produktów i usług’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.