• (61) 226 13 40
Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP

01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego na zakup usług B+R.

01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – na co?

Na finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R.

Środki będzie można przeznaczyć na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty, których realizacja wpływać będzie na rozwój zidentyfikowanych w województwie inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 85% kosztów netto usługi.

01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 28 czerwca do 26 lipca 2024 r.

Preferencje

  • przedmiot usługi B+R związany z transformacją cyfrową (w tym automatyzacja i robotyzacja produkcji) i/lub polityką zielonego ładu (ekoinnowacje)
  • przedmiot usługi B+R związany z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji
  • efekt synergii z Horyzontem Europa

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.02 Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 300 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.