• (61) 226 13 40
Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty lubelskich MŚP poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych i misjach gospodarczych.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – na co?

Na promocję oferty poprzez udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na:

 • rejestrację i wpis do katalogu targowego
 • najem powierzchni wystawienniczej
 • zaprojektowanie stoiska
 • najem lub budowę stoiska
 • zakwaterowanie i transport pracowników
 • koszty usług wykonania materiałów promocyjnych (katalogi, ulotki, foldery)

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Udział w targach o charakterze międzynarodowym.

Realizacja projektu musi wynikać ze strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia
działalności przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie 50% kosztów netto przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota dotacji to 250 tys. PLN.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 lutego do 29 marca 2024 r.

Preferencje

 • projekty dotyczące promocji produktów i usług wpisujących się regionalne inteligentne specjalizacje i produkty wysokiej techniki
 • projekty dotyczące promocji produktów wytwarzanych na obszarze województwa lubelskiego
 • wejście na nowy rynek
Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl