• (61) 226 13 40
Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

02.07 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Działanie 02.07 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty lubelskich MŚP poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – na co?

Na promocję oferty poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na:

  • rejestrację i wpis do katalogu targowego
  • najem powierzchni wystawienniczej
  • zaprojektowanie stoiska
  • najem lub budowę stoiska
  • zakwaterowanie i transport pracowników
  • koszty usług wykonania materiałów promocyjnych (katalogi, ulotki, foldery)

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Dostępny limit pomocy de minimis.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto przedsięwzięcia.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 do 21 sierpnia 2023 r.

Preferencje

  • projekty dotyczące eksportu produktów i usług w zakresie wysokiej techniki
  • projekty zawierające elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 02.07 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy