• (61) 226 13 40
KPO robotyzacja

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO)

A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii robotycznych i cyfrowych.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację (KPO)  – dla kogo?

Dla dużych przedsiębiorstw z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji zlokalizowanych w m. Warszawa i powiatach ościennych.

Duże przedsiębiorstwa to podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację (KPO) – na co?

Na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz systemów wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0 – roboty przemysłowe, technologie M2M, IoT, Big Data czy sztuczna inteligencja (AI). W budżecie projektu można także ująć koszty robót budowlanych powiązanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Jakie są kluczowe wymagania?

Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN netto.

Głównym celem przedsięwzięcia musi być transformacja przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 50% kosztów netto.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację (KPO) – kiedy?

Nabór uruchomiony zostanie w czerwcu 2023 r.

Preferencje

  • wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 w obszarze produkcji (np. M2M, IoT, AI)
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych w obszarze procesów biznesowych (np. AI, cyberbezpieczeństwo)
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • redukcja emisji środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej
  • utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy
  • posiadanie wszystkich niezbędnych decyzji i zgód administracyjnych
  • realizacja projektu do końca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 8 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy