• (61) 226 13 40
01.05 Konkurencyjność MŚP

01.05 Konkurencyjność MŚP (łódzkie)

Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w łódzkich przedsiębiorstwach.

01.05 Konkurencyjność MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa łódzkiego.

01.05 Konkurencyjność MŚP – na co?

Na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup automatów, robotów, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

01.05 Konkurencyjność MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od września do października 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.05 Konkurencyjność MŚP –  wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy