• (61) 226 13 40
Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW

Działanie 1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje w firmach z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) w województwie zachodniopomorskim.

1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa zachodniopomorskiego planujących inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Specjalna Strefa Włączenia

Źródło: https://wzs.wzp.pl/sites/default/files/delimitacja_ssw_2023.pdf

1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – na co?

Na inwestycje przedsiębiorstw dotyczące wdrażania innowacji produktowych i procesowych (co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa) oraz tworzenia miejsc pracy.

Dofinansowanie obejmie w szczególności roboty budowlane oraz zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Realizacja projektu prowadzi do stworzenia w przedsiębiorstwie co najmniej jednego miejsca pracy (1 etat) na podstawie umowy o pracę.

Realizacja projektu prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej/procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 mln PLN.

Preferencje

  • współpraca z podmiotami edukacyjnymi (np. organizacja staży, praktyk) i/lub partnerami gospodarczymi z obszaru SSW
  • utworzenie powyżej 2 miejsc pracy
  • realizacja projektu w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia
  • projekt zakłada rozwijanie zielonych kompetencji i/lub kompetencji cyfrowych (szkolenia)
  • projekt zakłada wdrożenie specjalistycznego oprogramowania

1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 29 września do 8 listopada 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.6 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl