• (61) 226 13 40
9.4 Inwestycje MŚP

9.4 Inwestycje MŚP (dolnośląskie)

Działanie 9.4 Inwestycje MŚP to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

9.4 Inwestycje MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).

9.4 Inwestycje MŚP – na co?

Na inwestycje przedsiębiorstw, w szczególności roboty budowlane oraz zakup maszyn i urządzeń.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego.

Wartość projektu musi przekraczać 918 tys. PLN netto.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość kosztów netto projektu: 40 mln PLN.

9.4 Inwestycje MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Preferencje

  • utworzenie miejsc pracy
  • uwzględnienie w budżecie wydatków związanych z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn na bardziej efektywne energetycznie)
  • wprowadzenie nowego produktu/usługi
  • wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji
  • wdrożenie innowacji w skali kraju

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 9.4 Inwestycje MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 918 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy