• (61) 226 13 40
9.4 Inwestycje MŚP

9.4.A Inwestycje MŚP (dolnośląskie)

Działanie '9.4 A Inwestycje MŚP' to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

9.4.A Inwestycje MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).

9.4.A Inwestycje MŚP – na co?

Na inwestycje przedsiębiorstw, w szczególności zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania, instalacji OZE.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego
 • wolny limit pomocy de minimis

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji, prawdopodobnie w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość całkowita projektu: równowartość 200 tys. euro.

9.4.A Inwestycje MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 8 lutego do 28 marca 2024 r.

Preferencje

 • utworzenie miejsc pracy
 • uwzględnienie w budżecie wydatków związanych z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn, zasobooszczędne urządzenia)
 • wprowadzenie nowego produktu/usługi
 • wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji
 • wprowadzenie innowacji
 • zgodność zakresu projektu z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (Chemia i biomedycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią)

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 9.4.A Inwestycje MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 800 tys. PLN brutto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl